accipítrids

m
pl
Ornitologia

Grup al qual sovint hom dóna categoria de família, a què pertanyen diversos ocells de presa diürns, com les àguiles, els esparvers, els milans i l’astor.