Accreditation Board for Engineering and Technology

ABET (sigla)

Organització no governamental dedicada a l’acreditació de programes universitaris amb línies docents aplicades a les ciències, la informàtica, l’enginyeria i la tecnologia.

S’establí a Nova York el 1932 com a Consell d’Enginyers per al Desenvolupament Professional (ECPD). El seu primer any d’existència, l’ECPD ja havia començat a desenvolupar-se com a agència d’acreditacions, i el 1936 ja havia avaluat els primers plans d’estudi d’enginyeria. Deu anys més tard, el consell començà a avaluar programes tecnològics d’enginyeria. El 1980 canvià el seu nom per l’actual. Avui en dia és una federació amb 30 entitats professionals i tècniques que representen camps tan diversos com la ciència, la informàtica, l’enginyeria o la tecnologia. Des del seu inici, ha acreditat més de 2.700 programes als EUA i disposa de 1.500 voluntaris.