àcid cinàmic

àcid al·locinàmic, àcid β-fenilacrílic, C₆H₅-CH=CH-COOH
m
Química

Àcid aromàtic del qual hi ha dos isòmers; la forma normal és l’isòmer trans.

Es dóna lliure, o parcialment esterificat, en el bàlsam del Perú, de Tolú, en l’oli de cínamom, en les fulles de coca i en l’estírax. És preparat en la preparació de cinamats.