àcid fosfòric

àcid ortofosfòric, HPO
m
Química

Àcid tribàsic obtingut industrialment dels dipòsits de fosfat tricàlcic, segons la reacció Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 + 6H2O →2H3PO4 + 3(CaSO4 · 2H2O).

Cristal·litza en prismes ortoròmbics que es fonen a 42,3°C. escalfant-los a 250°C hom obté àcid pirofosfòric (HPO3).