àcid peracètic

àcid peroxiacètic
m
Química

Peroxiàcid corresponent a l’àcid acètic.

És un líquid incolor, d’olor molt forta, que bull a 105°C i explota a 110°C. La seva solubilitat és similar a la de l’àcid acètic. Hom l’obté per oxidació de l’àcid acètic amb peròxid d'hidrogen en presència d’àcid sulfúric com a catalitzador. És subministrat en solucions al 40% en àcid acètic. És emprat com a agent de blanqueig, catalitzador per a polimeritzacions, bactericida i fungicida, i com a oxidant en síntesi orgànica.