acidosi làctica

f

Tipus d’ acidosi metabòlica bastant freqüent, de causes molt variades.

L’àcid làctic es produeix en gran quantitats dintre dels músculs esquelètics i d’altres teixits sempre que la seva oxigenació sigui insuficient per a abastar les necessitats energètiques. Aquestes circumstàncies tenen lloc quan hi ha col·lapse circulatori o hipòxia. L’acidosi làctica també pot aparèixer en casos en què la hipòxia tissular no sigui aparent. Aquesta malaltia té una etiologia molt diversa; també hi ha casos en què és idiopàtica.