acolliment

m
Dret aragonès

Acte de convivència pel qual una persona és acollida a casa d’altri, a canvi del seu treball.

És una institució del dret aragonès, mantinguda per la compilació aprovada el 1925.