acopar

tr
Agronomia

Retallar el brancam d’un arbre o d’una planta per tal d’arrodonir-los.