Adad-nīrāri II

(?, segle X aC — ?, segle IX aC)

Rei d’Assíria (911-891 aC).

Creà les condicions necessàries per a l’expansió assíria el s IX a C, iniciada ja pel seu pare Ashurdan II. Derrotà el reconstituït Khanigalbat (amb seu a Nísibis), Nairi i Urartu, al nord, Kummani i Kutmukhi, al nord-oest, i els akhlamu (arameus) del curs mitjà de l’Eufrates. Vencé també Babilònia en la persona de dos dels seus reis, Shamashmudammiq i Nabu-shum-ukin, amb l’últim dels quals signà un tractat favorable a Assíria.