Adelaida I de Forcalquer

(?, segle XI — ?, aprox. 1138)

Comtessa de Forcalquer (1069-1138).

Filla i hereva del comte Guillem IV Bertran I i segona muller del comte Ermengol IV d’Urgell, amb qui tingué un fill, Guillem. A la mort del seu pare (1096), Adelaida, ja vídua, heretà el comtat i anà a regir-lo amb el seu fill; així era establert un llinatge català a l’alta Provença. Es casà per segona vegada amb el vescomte Ricard I de Carladès.