adflex

m
Química

Nom comercial registrat del polipropilè tou, produït per la firma Montell, dels EUA.

Presenta com a característiques principals un mòdul elàstic particularment baix (80 Mpa) i una duresa de 90 Shore A, cosa que en fa un material no excessivament tou. És usat en tota mena d’objectes antilliscants que hagin d’ésser tous al tacte, com ara mànecs de ganivet, caixes d’eines, fundes d’ulleres, etc. Mesclat sobretot amb altres resines de polipropilè, esdevé més dur i serveix aleshores per a fabricar carpetes, teles protectores, botes d’esquí, etc.