Ādi-granth

Escriptures sagrades del sikhisme .

Foren començades a compilar el 1604 pel guru Arjan Dev. Aquesta compilació, escrita en panjabi, antic hindi occidental, marathi i persa, fou continuada pels seus successors; comprèn escrits i dites dels gurus, com també d’altres sants i savis, anteriors a Nānak. Conté 3 384 himnes i és objecte de culte reverencial, entronitzat als temples sikhs.