adjectiu determinatiu

adjectiu pronominal

m
Gramàtica

Adjectiu que completa el substantiu limitant-ne l’extensió i concretant-lo, tot afegint-hi alguna circumstància determinada, però no cap qualitat.

En contraposició, doncs, als qualificatius, els adjectius determinatius poden representar funcions díctiques, anafòriques o bé catafòriques. Els determinatius inclouen diverses menes d’adjectius: demostratiu, indefinit , interrogatiu, numeral i possessiu.