adjunt d’un element en un determinant

m
Matemàtiques

Coeficient d’un element d’un determinant en el desenvolupament del determinant.

Per exemple, en un determinant de tercer ordre els adjunts d' a 11 i a 12 són:

.