adjunta d’una aplicació lineal

f
Matemàtiques

Donada una aplicació lineal f: EE d’un espai vectorial euclidià E, l’única aplicació lineal f’: EE tal que f’(x’) · x = x’ · f(x), qualssevol que siguin els vectors x, x’E.