ADN antic

m
Biologia

ADN recuperat d’espècimens de museus, de restes arqueològiques i de fòssils.

L’estudi de l’ADN antic i la comparació amb el seu equivalent actual permet als investigadors analitzar els canvis produïts en la seqüència de nucleòtids de determinats gens en el decurs del temps, tant si aquests canvis han implicat un procés reconegut d’evolució com si tan sols han implicat canvis en les freqüències gèniques de les poblacions. L’anàlisi de l’ADN antic és possible gràcies a la tècnica de lareacció en cadena de la polimerasa, que permet amplificar les seqüències a estudiar. Malgrat que la contaminació de les mostres amb ADN modern és freqüent, l’estudi de l’ADN antic permet fer reconstruccions filogenètiques, estudiar la història de les poblacions, seguir la dispersió dels homínids des del seu bressol africà, conèixer els orígens de la domesticació dels animals i realitzar estudis d’arqueologia mèdica molecular.