adreçament

m

En comunicacions, mecanisme que permet identificar nodes de xarxa en xarxes de comunicacions.

Els nodes poden ser dispositius d’interconnexió (per exemple,router, commutador) o equips terminals (per exemple, ordinador, telèfon). Hi ha diferents tipus d’identificador segons la xarxa de comunicacions utilitzada: a la xarxa telefònica es fan servir números de telèfon, a una xarxa Ethernet s’empren adreces MAC de 48 bits, a internet s’utilitzen adreces IP (32 bits per IPv4 i 128 bits per IPv6). Els identificadors assignats són únics dins del seu àmbit.