Advanced Research Projects Agency Network

Arpanet

Xarxa informàtica desenvolupada pel departament de defensa dels Estats Units d’América per a projectes de recerca avançada.

No segueix estrictament el model OSI, ja que es desenvolupà una dècada abans que aquest model. Quan Arpanet s’uní a altres xarxes generà internet. La creació d’aquesta xarxa data de l’any 1957 i fou una reacció al llançament, per part de l’antiga Unió Soviètica, de l’Sputnik. Quan l’any 1962 J.C.R.Licklider passà a ser-ne el responsable de les tasques de comandament i control, es contactà amb els principals centres acadèmics en computació i es creà una primera xarxa, poc interactiva al començament. L’any 1968 es crearen els primers protocols i s’anà estructurant la xarxa en subxarxes, tot millorant-ne les prestacions i els serveis, i comptant amb les principals universitats nord-americanes com a nodes proveïdors. Posteriorment s’hi agregaren xarxes comercials i d’altres estats, la qual cosa formà les actuals xarxes internet. Els protocols FTP, Telnet i SMTP, entre d’altres, de les xarxes internet provenen de les Arpanet.