agà

m
Història

Primitivament, nom donat pels turcs orientals al germà primogènit i pels otomans al senyor o a l’amo.

Posteriorment, a Turquia prengué el sentit de cap militar o civil. A Algèria, sota l’administració turca, designà el comandant de les tropes de geníssers que del 1659 al 1671 s’apoderà del govern, i deixà als paixàs només atribucions honorífiques. Sota l’administració francesa, aquest títol fou superior al de caid. El títol d’agà passà als països islàmics orientals.