agafar el to

Música

Copsar el grau d’elevació d’una nota o notes musicals per tal de cantar o sonar d’acord amb aquesta elevació.