agent consular

f
m
Dret internacional

Agent que, sense pertànyer al cos de funcionaris d’un estat, exerceix determinades activitats consulars limitades a una ciutat o port estranger per compte d’aquest estat i sota l’autoritat del seu cònsol.

Aquesta activitat consular és compatible amb l’exercici d’altres activitats professionals. D’acord amb el Conveni de Viena Sobre Relacions Consulars (1963), els estats poden decidir lliurement si estableixen o accepten agències consulars dirigides per agents consulars, àdhuc les activitats, privilegis i immunitats dels agents consulars que les dirigeixen, que són determinades de comú acord entre els estats interessats.