aglutinació

f
Lingüística i sociolingüística

Procediment pel qual dues o més paraules s’ajunten per constituir-ne una de sola; es combinen mots primitius i formen mots composts, en els quals hi ha hagut, generalment, una variació, més o menys acusada, en els components dels nous mots.

Els mots que s’uneixen originàriament són distints, però contitueixen sovint una unitat significativa; una vegada s’ha format la paraula nova pels elements que s’han fos, aquests es tornen ja difícilment analitzables individualment. Pel procés de l’aglutinació, les llengües obtenen nous mots. Aquest procés, d’altra banda, es desenrotlla mecànicament, sense la intervenció de la voluntat dels parlants.