Agrupació Mútua

Mutualitat d’assegurances.

Amb el nom d’Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria, fou fundada a Figueres el 1902 per un grup de viatjants de comerç. Primera mutualitat de previsió social a l’Estat espanyol, el 1994 es transformà formalment en mútua d’assegurances. El 1997 arribà a una aliança amb el Banc de la Petita i Mitjana Empresa . Aquest any els seus actius superiors als 600 milions d’euros, i el nombre de socis superava els 300 000.

L’entitat es mantingué com a primera accionista de Bankpime, després d’una important reestructuació del projecte d’integració iniciat pel principal directiu, Josep Lluís Torra. El seu relleu al juliol del 2003 per Jordi Conejos, aleshores degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i responsable d’inversions de la mútua, significà el canvi de rumb en la política de bancassegurances i l’abandó del projecte de Mutuabank, i integrà ambdues entitats. Conejos deixà l’entitat el 2008, exercici en què la mútua enregistrà pèrdues com a conseqüència de les seves inversions immobiliàries. Aleshores, la companyia tenia més de 380 000 mutualistes.