agrupament

m
Educació

Unitat associativa dins l’organització escolta, en la qual els nois i les noies de totes les edats troben la continuïtat i la coordinació que demana el procés educatiu dins l’escoltisme.

L’agrupament és compost, normalment, d’unitats de les diverses branques (estol, aplec, secció, etc). Hi ha agrupaments de nois, de noies i mitxs.