Agrupament d’Esbarts Dansaires

Institució creada per iniciativa dels mateixos esbarts, a Manresa, el 1985, segons decisió presa en el Primer Congrés de Cultura Tradicional i Popular (1981 i 1982).

Té per objectiu unir els grups que practiquen la dansa popular i tradicional catalana per a la seva promoció, millora i dignificació. D’ençà de la seva constitució, ha celebrat diversos seminaris monogràfics i jornades d’estudis folklòrics per a perfeccionar l’art dels seus grups, i l’any 1988, amb la col·laboració del departament de cultura de la Generalitat de Catalunya, organitzà el Primer Congrés de Dansa Catalana d’Arrel Tradicional, celebrat a Sant Cugat del Vallès. Els seus òrgans de comunicació són Trencadansa i Punt informatiu. El 2002 li fou concedit el premi Nacional de cultura popular, que atorga la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la commemoració del centenari dels esbarts catalans. L’efemèride es començà a celebrar a Vic el 2001 i conclogué a Girona a l’octubre del 2002. El nombre d’esbarts afiliats s’apropa als 200, una vintena dels quals tenen una estructura professional. Hi ha tendències més puristes i grups més innovadors que combinen la dansa tradicional amb la contemporània.