Agrupament d’Esbarts Dansaires

Institució creada per iniciativa dels mateixos esbarts, a Manresa, el 1985, segons decisió presa en el Primer Congrés de Cultura Tradicional i Popular (1981 i 1982).

Té per objectiu unir els grups que practiquen la dansa popular i tradicional catalana per a la seva promoció, millora i dignificació. D’ençà de la seva constitució, ha celebrat diversos seminaris monogràfics i jornades d’estudis folklòrics per a perfeccionar l’art dels seus grups, i l’any 1988, amb la col·laboració del departament de cultura de la Generalitat de Catalunya, organitzà el Primer Congrés de Dansa Catalana d’Arrel Tradicional, celebrat a Sant Cugat del Vallès. Els seus òrgans de comunicació són Trencadansa i Punt informatiu . El 2002 li fou concedit el premi Nacional de cultura popular, que atorga la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la commemoració del centenari dels esbarts catalans. L’efemèride es començà a celebrar a Vic el 2001 i conclogué a Girona a l’octubre del 2002. El nombre d’esbarts afiliats s’apropa als 200, una vintena dels quals tenen una estructura professional. Hi ha tendències més puristes i grups més innovadors que combinen la dansa tradicional amb la contemporània.