Aḥmad Shāh

(?, 1725 — ?, 1775)

Gran mogol de l’Índia (1748-1754), fill i successor de Muḥammad Shāh.

Es preocupà molt poc pels afers d’estat. El 1752 hagué de cedir a Aḥmad Shāh Durrānī, el Panjab i Caixmir. Això provocà el descontentament, de manera que el 1754 el gran visir el deposà.