Àiax

Personatge de la Ilíada que personifica la força física, fill de Telamó i un dels cabdills de l’exèrcit grec; era considerat el segon, després d’Aquil·les, pel seu valor en la lluita.

En obres menors del cicle troià ( Etiòpida i Petita Ilíada ) apareix la seva discussió amb Ulisses per la possessió de les armes d’Aquil·les, durant els funerals d’aquest, i la follia que, en no aconseguir-les, el portà al suïcidi. En els Epinicis , Píndar fa responsable Ulisses d’aquesta mort. Sòfocles, en la tragèdia Àiax , analitza el procés irracional que el condueix a la mort. El tema fou tractat encara per Ovidi a Les metamorfosis i passà a la literatura occidental, on fou desenvolupat, entre d’altres, per Hernando de Acuña i Ugo Foscolo. En el Raonament de Telamó i Ulisses , Roís de Corella reprèn el tema seguint Ovidi de prop.