aigua pesant

f
Química
Farmàcia

Cada una de les varietats isotòpiques de l’aigua, amb hidrogen de nombre de massa superior a 1, o amb oxigen de nombre de massa superior a 16, o amb tots dos a la vegada.