aigua potable

f
Alimentació

Classificació de les aigües potables

©

Aigua apta per a l’alimentació humana o dels animals domèstics, o per a la preparació i elaboració d’aliments.

Pot procedir de fonts naturals o bé dels rius i fins i tot de la mar. Actualment hom fa potables fins i tot aigües residuals reciclant-les mitjançant tractaments escaients (depuració d’aigües residuals). Les condicions físiques, químiques i microbiològiques que ha de reunir l’aigua potable han d’ésser curosament controlades. És també summament important de controlar l’escuma originada per detergents molt estables que resisteixen les depuracions químiques i biològiques, i, de cara a les indústries alimentàries, diversos aspectes de composició que poden influir en el gust i aroma del producte a fabricar.