Akra Leuké

Establiment militar fundat per Amílcar Barca l’any 231 aC.

És conegut el nom a través de la transcripció grega, que significa ‘el promontori blanc’. De localització incerta, alguns autors l’han volgut identificar amb la ciutat d’Alacant, o amb les ruïnes del tossal de Manises. Aviat perdé importància amb la creació de la base de Cartago Nova (Cartagena).