alambor

m

Inclinació d’un terreny o d’un mur; talús.