albana

f
Química

Resina blanca extreta del làtex de gutaperxa.