Alberic I de Spoleto

(?, ? — ?, 925)

Duc de Spoleto.

Noble toscà d’origen franc casat amb Marozia, filla de l’aristòcrata Teofilacte. Fou un dels senyors feudals més importants del seu temps. Reuní a les seves mans el ducat de Spoleto i el marquesat de Camerino. L’any 915 vencé els sarraïns al Garigliano. En oposar-se al papa Joan X caigué assassinat pels romans.