Albert Barella i Miró

(Barcelona, 1918 — Barcelona, 29 de març de 2001)

Enginyer tèxtil.

Llicenciat a l’Escola d’Enginyers de Terrassa el 1943, fou cap del departament tèxtil del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1955). Acadèmic numerari de l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona el 1972, el mateix any rebé la medalla del Textile Institute. Numerari del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1974) i membre de l’editorial Board del “Journal of the Textile Institute” (1979) rebé les medalles de l’Institut Textile de France (1978) i la Warner Memorial 79 (1979). Publicà uns 400 treballs, i més de 100 comunicacions en congressos que posen de relleu la seva tasca en la recerca tèxtil, especialment sobre la qualitat dels fils.