Albert Claude

(Longlier, Bèlgica, 24 d’agost de 1898 — Brussel·les, 22 de maig de 1983)

Albert Claude

© Fototeca.cat

Citòleg nord-amercià d’origen belga.

Llicenciat en medicina a la Universitat de Lieja (1928), fou un dels pioners en la utilització d’el microscopi electrònic i les tècniques de centrifugació en l’estudi de l’estructura cel·lular. Isolà i analitzà químicament per primera vegada (1933) un virus d’ARN i determinà en detall les característiques i les funcions dels orgànuls cel·lulars (ribosomes, lisosomes i mitocondris principalment). Fou director de l’Institut Jules Bordet (1948-72) i professor i cap del departament de citologia de la Universitat Lliure de Brussel·les (1948-69), on fundà un laboratori d’investigació sobre el càncer. El 1974, juntament amb C.R. de Duve i G.E. Palade, rebé el premi Nobel de medicina i fisiologia pels seus estudis sobre l’organització estructural i funcional de la cèl·lula.