Albert Thoralf Skolem

(Sandsvaer, 23 de maig de 1887 — Oslo, 23 de març de 1963)

Lògic i matemàtic noruec.

Treballà especialment en el camp de la resolució de les equacions diofàntiques, en el de l’estudi axiomàtic dels enters naturals i en el de la caracterització dels automorfismes de les àlgebres simples. En lògica, contribuí al desenvolupament de la teoria intuïcionista.