Aleix

(Moscou, 1877 — Peredelkino, Moscou, 1970)

Patriarca de Moscou i de tot Rússia, de nom Sergej Vladimirovič Simanskij.

Després d’haver ocupat diversos càrrecs en institucions docents eclesiàstiques, fou nomenat bisbe de Tikhvino i auxiliar de Novgorod (1913), diòcesi que ocupà com a arquebisbe residencial a partir del 1925, per passar a metropolita de Leningrad el 1933. El 1945, en un concili de l’Església russa, fou elegit patriarca de Moscou i de tot Rússia. Escriví nombroses obres sobre teologia; tingué cura també d’una nova edició en rus de la Bíblia.