Aleix de Marimon-Jafre i de Comallonga

(?, ? — ?, 1643)

Funcionari reial.

Senyor de Jafre i Palol i cavaller de Sant Jaume. Col·laborà en l’expulsió dels moriscs de la corona catalanoaragonesa, i el 1611 fou designat com un dels tres comissaris tramesos a Andalusia contra els reductes de moriscs. Capità del castell de Salses, fou nomenat governador de Catalunya (1613-39). La seva conducta el féu impopular; casat en segones noces amb una germana del comte de Vallfogona, Anna de Pinós, fruí d’una forta posició social i d’influents relacions a la cort. Inclinat al bàndol dels cadells, combaté el dels nyerros, i principalment Alexandre de Marimon (1619); el 1626 combaté, a Vic, les partides de Serrallonga. Els darrers anys de la seva vida mantingué una actitud passiva enfront del bandolerisme, i fou quasi impossible de fer-lo sortir de Barcelona.