alentidor

m
Transports

Dispositiu que permet de reduir la velocitat d’un sistema en moviment, tal com un òrgan de màquina o un vehicle automòbil.