alfabet Morse

m
Electrònica i informàtica

Alfabet morse

© Fototeca.cat

Codi telegràfic introduït per S.F.B. Morse i emprat pel seu telègraf.

Assigna a cada lletra de l’alfabet i a cada xifra un senyal format per una successió d’impulsos de dues durades diferents: curta, anomenats punts, i llarga, anomenats ratlles. En el telègraf primitiu hom modulava un corrent continu per mitjà d’un interruptor manual anomenat manipulador. Modulant el funcionament d’un oscil·lador d’alta freqüència, pot ésser aplicat a la telegrafia sense fils . Superat pels avenços en les telecomunicacions, el 1999 la Unió Telegràfica Internacional decidí la supressió oficial de l’alfabet Morse, llevat dels senyals corresponents a la sigla SOS (‘socors’).