Algol

β

Estel doble, format per dos estels separats uns 10 milions de quilòmetres, a la constel·lació del Perseu.

Es tracta realment d’un sistema triple, ja que Algol A i Algol B orbiten ensems al voltant d’un tercer estel. És el prototip dels estels binaris eclipsants de període comprès entre 2 i 3 dies. Algol A (estel blau de la seqüència principal, de classe B 8 i 3,7 masses solars) és el més brillant del sistema i produeix gairebé tota la llum que hom rep. Algol B (estel vermell, de classe G i 0,8 masses solars) gira al voltant d’Algol A en 2,87 dies. Els eclipsis que l’un produeix en l’altre són el motiu de la variació de magnitud (entre els valors 2,2 i 3,5). El sistema és a una distància mitjana de 90 anys de llum.