alicates

f
pl
Tecnologia

Diversos tipus d’alicates: 1 de tall oblic; 2 ajustables; 3 de puntes; 4 universals

© Fototeca.cat

Instrument format per dues peces metàl·liques articulades simètricament mitjançant un passador que serveix per a subjectar, torçar o tallar filferros, cables, reblons, etc.

El passador separa la part de l’eina més allargada, a propòsit per a agafar-la i manejar-la, de la boca, que pot tenir formes molt diverses, i que és la que principalment fa les funcions a què són destinats els diferents tipus d’alicates.