allotjament web

m
Electrònica i informàtica

Servei que proporciona als usuaris un espai en un servidor per a poder emmagatzemar informació accessible via web.

Aquest servei pot ésser gratuït o de pagament, en funció de la política de l’empresa que l’ofereixi; quan és gratuït s’acostuma a finançar mitjançant la inclusió de publicitat.