Almiserà

Almiserat (es), Miserà

Municipi de la Safor, situat a la zona de transició entre la Vall d’Albaida i l’horta de Gandia, al vessant oriental de les muntanyes que limiten per l’E la Vall d’Albaida.

El seu terme és drenat pel Vernissa, que rega les parts baixes del terme, i força accidentat per una sèrie de turons, entre els quals destaca el Tramús, a la dreta del riu. Hi ha també pous artesians. El regadiu, mitjançant l’aigua del subsol es va ampliant gradualment; el taronger és el conreu gairebé exclusiu. Les aigües són administrades per un sindicat, anomenat del riu Vernissa. La major part del terme és de secà: garrofers, ametllers, i vinya, sobretot de moscatell, destinat a la producció de panses. La propietat és força repartida. La població ha estat estacionària durant l’últim segle, amb lleugeres oscil·lacions. El poble (225 h agl [2006], miseratins; 75 m alt.) és situat a la riba esquerra del Vernissa, lleugerament separat de la carretera de Gandia a Alcoi, que passa just per l’altra riba del riu on es troba el poble de Llocnou de Sant Jeroni. Era una antiga alqueria islàmica del terme de Borró; la seva població musulmana restà fins a l’expulsió dels moriscs el 1609 (època en què era habitat per 26 famílies), després de la qual fou repoblat per immigrats del Principat i de les Illes. Formava part del ducat de Gandia. Al N del poble, sobre un turó, a 413 m d’altitud, es troben les restes de l’antic castell d’Almiserà.