Àlvar Campaner i Fuertes

(Valverde del Camino, Huelva, 1834 — Palma, Mallorca, 1894)

Numismata i historiador.

Es doctorà en lleis i fou fiscal de l’audiència de Mallorca. Amb Artur Pedrals i Gaietà Carreras fundà (1866) i dirigí la revista “Memorial numismático español”. Escriví Numismática balear (1879), que completava i corregia autors anteriors; Indicador manual de numismática española (1891); un Cronicón mayoricense (1881); notícies i relacions històriques de Mallorca del 1229 al 1800, d’un valor molt desigual, però d’indubtable utilitat; Bosquejo de la dominación islamita en las islas Baleares (1888), on aprofità els historiadors musulmans. Fou internacionalment conegut com a numismata. Deixà una important col·lecció de ceràmica antiga al Museu Diocesà de Mallorca.