amanyagar

tr

Fer tornar manyac, especialment amb carícies, afalacs.