amarantàcies

f
pl
Botànica

Família de centrospermes integrada per uns 65 gèneres que componen unes 900 espècies de plantes herbàcies i arbustives, de distribució cosmopolita, especialment tropical i subtropical, sobretot en ambients ruderals i arvenses.

Presenten fulles alternes o oposades, enteres i sense estípules. Les flors són hermafrodites, regulars, reunides en inflorescències complexes, d’un a cinc estams, sovint units a la base. L’ovari és superior, dos o tres carpels fosos, amb un únic lòcul que conté d’un a moltíssims òvuls. El periant és sec, membranós i descolorit. El fruit pot ser en baia, pixidi o nou. Les llavors tenen una testa brillant i un embrió corbat. Força amarantàcies són conreades com a plantes ornamentals i, en alguns casos, com a vegetals o herbes per a cuinar.

Amarantàcies més destacades

Nom científic Nom vulgar
Amaranthus sp amarant, blet
Amaranthus caudatus moc de galll, moc de gall, moc de gall
Amaranthus retroflexus marxant
Amaranthus tricolor velluts
Celosia argentea varietat cristata cresta de gall
Gomphrena globosa perpetuïna