Amartya Kumar Sen

(Santiniketan, Bengala, 3 de novembre de 1933)

Economista indi.

Estudià a les universitats de Calcuta i de Cambridge, on exercí la docència entre 1956-63, i també a les de Delhi (1963-77) i Oxford (1977-80). Posteriorment passà als EUA, on es nacionalitzà. Des del 1987 és professor de la Universitat de Harvard. Estudiós de la problemàtica del subdesenvolupament, sosté un liberalisme econòmic atenuat per la prioritat donada a les llibertats individuals, l’erradicació de la pobresa i els valors de l’ètica i la democràcia. La seva obra és nombrosa: On Economic Inequality (1973), Poverty and Famines: an Essay on Entitlement and Depravation (1981), The Standard of Living, Hunger and Public Action (1988), Inequality Reexamined (1992), etc. El 1997 li fou atorgat el Premi Internacional Catalunya. Rebé el premi Nobel d’economia el 1998 per les seves contribucions a l’economia del benestar i a la lluita contra la pobresa, aspectes que relaciona amb la dimensió ètica en la discussió dels problemes econòmics.