ambidextre
| ambidextra

f
m
adj
Psicologia

Dit de la persona capaç d’emprar indiferentment la mà dreta i la mà esquerra, com a conseqüència d’una aptitud natural.

En general, hom també anomena ambidextres, encara que en realitat no en siguin, els qui essent esquerrans (o dretans) utilitzen l’altra mà.