ameboides

m
pl
Protistologia

Ordre de protozous rizòpodes format per individus (amebes) que es desplacen mitjançant pseudopodis.

Tenen el cos molt deformable i limitat per una membrana fina. No presenten mai closca o teca